Our Valunteer

Abdul Nagare Parmeshwar Zinjurde
Abdul Rahim Nagare Prakash Chavan
Ambika Sakharmol Prasad Bailkurmath
Amit Mahadik Prasenjit Kamble
Amrapali Ankushe Pravin Lakshetti
Astagi Gururaj Priyanka Badave
Bayas Swapanika Rajnandini Talmohite
Bhagyashree Korade Rohini Pujari
Bhagyshari Hiremath Sachin Patil
Darshana Mundinkeri Sachin Rathod
Dattatray Gaikwad Sachin Tupekar
Dattatray Sanake Sanjay Survase
Deepak Patil Sarika Kanherkar
Deepali Waghule Sarika Kannherkar
Jaypal Khedakar Shoyab  Shaikh
Jyoti Kadam Shrikant Raut
Kajol Bhagyawant Sneha Kakde
Kamble Tejaswini Sonali Mahingade
Kaveri Bijjaragi Sucheta Godase
Kavita Dhere Swati Javan
Kavita Kondwan Tejaswini Sabale
Kishor Zandekar Tukaram Chabukswar
Madhukar Kadam Umadevi Pawar
Mangesh Tarange Vaishali Kamshetti
Manisha Lad Vidya Sabale
Nayana Kamble Vidyarani Bhadamvadiyar
Nikhil Choudhary Viesh Aalagi
Nitin Pandagale Vinayak Dudagi
Nitin Sagar